Bankratsvizepräsidentin Hehli Hidber Christine Eva